loading

2022.02.03 – Czwartek 4 tygodnia zwykłego

  • Jak często modlę się, prosząc o nowych pracowników winnicy Pańskiej?
  • W jaki sposób włączam się w proces formacji młodego pokolenia?
  • Z jaką wiarą przyjmuję sakramenty święte, Komunię św., przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi)?
  • Na ile pamiętam, aby umożliwić chorym przyjęcie sakramentu namaszczenia?