loading

2022.02.06 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Z jakim zaangażowaniem i skupieniem uczestniczę w Eucharystii?
  • Na ile wierzę w świętych obcowanie?
  • Na ile wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne kształtuje moje codzienne wybory i postawy?
  • Jak uważnie słucham słów Pana Jezusa?
  • Z jaką odpowiedzialnością podchodzę do obowiązków wynikających z mojego powołania?