loading

2022.02.08 – Wtorek 5 tygodnia zwykłego

  • Jaką rolę odgrywa w mojej pobożności pielgrzymowanie do miejsc świętych?
  • W jaki sposób przygotowuję się, aby owocnie przeżyć Eucharystię czy inne nabożeństwa?
  • Na ile i w jaki sposób przyznaję się do mojej wiary publicznie?
  • W jakim zakresie pielęgnuję chrześcijańskie zwyczaje i tradycje?