loading

2022.02.15 – Wtorek 6 tygodnia zwykłego

  • Z jaką uwagą i zaangażowaniem odmawiam modlitwę Ojcze nasz?
  • W jakim stopniu staram się natychmiast odrzucać szatańskie podszepty?
  • Na ile praca i troska o zabezpieczenie materialne przybliżają mnie do Boga i pomagają mi być Jego współpracownikiem w budowaniu Bożego królestwa?