loading

2022.02.20 – 7 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Na ile staram się przebaczyć i zapomnieć o doznanych krzywdach?
  • W jaki sposób wynagradzam Bogu za moje i innych grzechy?
  • W jaki sposób praktykuję miłosierdzie wobec bliźnich?
  • Jaki jest mój szacunek wobec starszych? Czy szanuję ich, mimo ich błędów i słabości?