loading

2022.03.06 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  • W jaki sposób najczęściej Szatan kusi mnie do złego?
  • Kiedy jestem najsłabszy w walce duchowej?
  • Która z trzech pokus doświadczanych przez Pana Jezusa byłaby dla mnie najtrudniejsza do pokonania? Dlaczego?
  • Dlaczego Jezus sięgnął po oręż słowa Bożego w walce z Szatanem? Do czego może mnie to inspirować?