loading

2022.03.10 – Czwartek 1 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jak często, modląc się, uwielbiam Boga? Dziękuję Mu za Jego dobroć?
  • O co najczęściej proszę na modlitwie?
  • Co przeszkadza, a co pomaga mi w przeżywaniu spotkania z Bogiem na modlitwie?