loading

2022.03.13 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  • Jak określiłbym swój poziom zaufania Bogu?
  • Jakie działania podejmuję, aby głębiej i mocniej zaufać Bogu?
  • Co przeszkadza mi w zbudowaniu głębszej relacji z Bogiem?
  • Jak często doświadczam szczególnej bliskości Boga?
  • W jakich okolicznościach wydarzyło się to ostatnim razem?