loading

2022.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

  • Kim jest dla mnie Maryja?
  • Jak rozumiem ewangeliczną radę posłuszeństwa w odniesieniu do swojego życia?
  • Jak traktuję posłuszeństwo, które jest szczególnym wyrazem wewnętrznej wolności?
  • Na ile postrzegam je jako drogę upodobnienia się do Chrystusa?
jest