loading

2022.04.02 – Sobota 4 tygodnia Wielkiego Postu

  • Ile czasu dziennie poświęcam na czytanie Bożego słowa, by zrozumieć sposób działania Jezusa i Jego misję?
  • Jakie wyobrażenia Boga przeszkadzają mi w pełni Mu zaufać i postępować według Jego słowa, szczególnie w trudnych sytuacjach?
  • Z którą z postaci biblijnych z dzisiejszych czytań najbardziej się utożsamiam? Dlaczego?