loading

2022.04.05 – Wtorek 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Jakie trudności spotykam przy wprowadzaniu w życie Bożego słowa?
  • Jakie decyzje podejmuję, gdy pojawiają się pokusy odchodzenia od Bożej drogi?
  • Jak postrzegam Boga Ojca w swojej codzienności?
  • W jaki sposób przygotowuję się do głębokiego przeżycia tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa?