loading

2022.04.09 – Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

  • Na co bardziej liczę w walce przeciw grzechowi: na swoje wysiłki, czy na łaskę Bożą, którą mogę otrzymać, pełniej jednocząc się z Dobrym Pasterzem?
  • Co pomaga mi na co dzień gruntować/umacniać moje zaufanie Bogu?
  • Jak w swoim środowisku reaguję na krytykę Kościoła, lekceważenie Bożych nakazów i lekceważący stosunek do wierzących?
  • Jak często pamiętam o tym, że miłując, już pokonałem wrogów moich i Jezusowego Kościoła?