loading

2022.04.11 – WIELKI PONIEDZIAŁEK

  • Jak przygotowuję się do Eucharystii, by coraz obficiej czerpać z owoców Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa?
  • W jaki sposób wyrażam wdzięczność Bogu za Jego stałą obecność w moim życiu?
  • Jak ją okazuję dzisiaj?
  • Jaki mam obraz Boga w swoim sercu?
  • Do czego mnie on pobudza: do wdzięczności, czy raczej rodzi jakiś niepokój?
  • Co mogę zrobić, by jeszcze bardziej ufać bezwarunkowej miłości Boga?