loading

2022.04.12 – WIELKI WTOREK

  • W jakich obszarach życia brakuje mi jeszcze pełnego zaufania Bogu?
  • W jaki sposób staram się wypełniać misję mojego życia, by przyczyniać się do przemiany mojego środowiska i powiększenia chwały Boga?
  • Jak odnoszę się do siebie i do Jezusa, gdy okazuje się, że zawiodły moje siły i pomysły i zdradziłem Go?
  • Jak wyglądają moje czyny na tle moich pragnień, postanowień czy słownych deklaracji?