loading

2022.04.14 – WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

  • Jakie znaczenie ma dla mnie Eucharystia? Czego pragnę, uczestnicząc w niej?
  • Jak oceniam swoją posługę miłości w rodzinie, pracy, miejscach, w których szczególnie się angażuję w spełnianie zadań społecznych czy kościelnych?
  • Co przeszkadza mi w oddawaniu swego życia dla Boga i bliźnich?
jest