loading

2022.04.15 – WIELKI PIĄTEK – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

  • Jakie odczucia rodzą się we mnie, gdy uświadamiam sobie cenę, którą zapłacił Jezus, abym mógł osiągnąć chwałę nieba?
  • Jak często powierzam Bogu sprawy dotyczące innych ludzi i ich odpowiedzialności?
  • Z jakim nastawieniem serca modlę się za osoby, które nie są mi życzliwe?
  • W jaki sposób staram się rozpoznawać pragnienia Jezusa, by skuteczniej z Nim współpracować nad odnawianiem siebie i swojego otoczenia?