loading

2022.04.23 – Sobota w oktawie Wielkanocy

  • Jak na moje codzienne wybory wpływa prawda, że przez chrzest otrzymałem życie Jezusa i jestem do Niego podobny?
  • W jaki sposób wykorzystuję przykład życia apostołów i świętych, by wprowadzać w czyn słowa Jezusa?
  • Jak uczestnictwo w Eucharystii motywuje mnie do przezwyciężania przeszkód w życiu Ewangelią i jej przekazywaniu innym?
  • Jak poważnie traktuję wezwanie Jezusa, by świadczyć życiem i słowem, że On żyje i działa w swoim Kościele i w moim życiu?