loading

2022.04.28 – Czwartek 2 tygodnia Wielkanocy

  • Jakie uczucia rodzą się we mnie, gdy słyszę słowa: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi? Dlaczego?
  • Jak oceniam dziś swoje zaangażowanie w ewangelizację?
  • W jakich obszarach życia potrzebuję nawrócenia, by moje wybory i postępowanie zgadzały się w pełni z nauczaniem Jezusa?
  • Jak oceniam moją wiarę w słowo Boże?
jest