loading

2022.05.20 – Piątek 5 tygodnia Wielkanocy

  • Jak postrzegam swoje współofiarowanie z Chrystusem podczas Eucharystii?
  • Po jaką lekturę religijną sięgam najczęściej?
  • W jakim stopniu jestem gotów poświęcić życie dla moich najbliższych?