loading

2022.06.11 – ŚW. BARNABY

  • Jak rozumiem to, że Kościół jest apostolski i misyjny?
  • Jakie jest moje osobiste zaangażowanie w misję Kościoła?
  • W jaki sposób staram się przyprowadzić do Kościoła innych, a zwłaszcza tych, którzy przestali praktykować i korzystać z sakramentów świętych?
jest