loading

2022.06.13 – ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

  • Jak wprowadzam w życie zasadę „zło dobrem zwyciężaj”?
  • Jak często rozważam słowo Boże osobiście?
  • W jaki sposób sprzeciwiam się przemocy w świecie i nadużywania władzy i pozycji do niszczenia godności człowieka?