loading

2022.06.15 – Środa 11 tygodnia zwykłego

  • Jakimi dobrami materialnymi i duchowymi dzielę się z potrzebującymi i zagubionymi?
  • Jak staram się powiększać dobro duchowe mojego serca?
  • Jak często potrafię prosić Boga o wielkie i wspaniałe rzeczy dla większej Jego chwały?
  • W jakim duchu spełniam uczynki miłosierdzia – modlitwy, postu i jałmużny?