loading

2022.06.22 – Środa 12 tygodnia zwykłego

  • Jak wielkim darem jest dla mnie sakrament Eucharystii i jak się do niego przygotowuję?
  • W jaki sposób rozeznaję i wystrzegam się fałszywych proroków, których poglądy są sprzeczne z duchem i nauczaniem Ewangelii?
  • Jak rozumiem odnowę życia duchowego Kościoła?