loading

2022.06.26 – 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak rozumiem wolność chrześcijańską i życie w łasce Chrystusa?
  • W jaki sposób pokonuję pokusy zniechęcenia i zwątpienia w wierze i ufności Bogu?
  • Jak pomagam innym odnaleźć sens i drogę życia jako odpowiedzialności za własne zbawienie?
jest