loading

2022.06.27 – Poniedziałek 13 tygodnia zwykłego

  • Jak rozumiem i wypełniam relację do Jezusa jako mojego Mistrza i Nauczyciela?
  • Jak wypełniam zadanie dbania o zbawienie najbliższej rodziny, starając się o rozwój duchowy i materialny moich bliskich?
  • Jaka jest moja wrażliwość na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, w jaki sposób staram się temu przeciwdziałać?