loading

2022.07.03 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jakie moje grzechy są źródłem szczególnego udręczenia dla mnie? A może nie dostrzegam tego związku?
  • W jaki sposób opisuję miłość Boga do mnie? Jakich obrazów używam, do czego ją przyrównuję?
  • Chrystus nauczał: Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Co jest moim krzyżem?
  • Jakie jest moje doświadczenie głoszenia Ewangelii?
  • Co czynię, aby Chrystusowy pokój rozszerzał się w moim środowisku?
jest