loading

2022.07.06 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

  • Jakie jest moje zaangażowanie w moim otoczeniu na rzecz wychowania do życia Ewangelią?
  • Biblia wielokrotnie ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym z posiadaniem bogactw. Jakie niebezpieczeństwa związane z posiadaniem dóbr
    materialnych mnie dotykają?
  • Przez jakie czyny i postawy można dostrzec, że jestem uczniem Jezusa?