loading

2022.07.07 – Czwartek 14 tygodnia zwykłego

  • Jakie obawy towarzyszą moje codzienności? Jaki jest ich korzeń w moim życiu?
  • Czuję się kochany za damo, czy też uważam, że na miłość Boga muszę zasłużyć moimi pobożnymi czynami?
  • Jak odkrywam czułą miłość Boga do mnie?
  • Także mnie Jezus posyła z misją głoszenia Jego królestwa. Jak czynię to na co dzień?
jest