loading

2022.07.10 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • W jakich sytuacjach myślę o sobie, że jestem człowiekiem sprawiedliwym, a kiedy zdarza mi się pomyśleć, że nim nie jestem?
  • W jaki sposób poznaję Boga?
  • Co jest dla mnie najważniejsze w znajomości z Bogiem?
  • Kiedy i w jakich okolicznościach stawiam sobie pytanie o to, czy rzeczywiście kocham Boga, siebie i moich bliźnich?