loading

2022.07.12 – ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU

  • Zapał do głoszenia Dobrej Nowiny jest znakiem świętości, odpowiedzi na wolę Boga. Czy jest on obecny w moim życiu?
  • W jakich ważnych dla mnie wydarzeniach doświadczyłem, że Bóg jest Panem historii i w Jego ręku są losy narodów?
  • Jak reaguję na porównanie mnie do kogoś, kogo uważam za gorszego ode mnie? Oburzam się? Protestuję? A może zastanawiam się nad tym, co ze mną jest nie tak, jak być powinno?