loading

2022.07.13 – ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

  • Kto jest dla mnie świadkiem, który umacnia mnie w wierze, ukazuje jej moc i piękno?
  • Tylko Bóg potrafi ze zła wyprowadzić dobro dla człowieka. Jest to Tajemnica Opatrzności Bożej. Jak doświadczyłem jej w moim życiu?
  • Kto jest dla mnie bardziej przekonujący? Ludzie święci, oddani Bogu, czy może ci, którzy zrobili wspaniałe kariery, są bogaci, szanowani, sławni?