loading

2022.07.21 – Czwartek 16 tygodnia zwykłego

  • Co znaczy dla mnie wezwanie, abym otworzył dla Jezusa drzwi mego serca?
  • Co mam konkretnie uczynić?
  • W jaki sposób odnoszę do siebie słowa Jeremiasza, który piętnuje grzechy elit Izraela?
  • Jak poznaję tajemnice królestwa?
  • Co jest taką tajemnicą, która odsłoniła się w spotkaniu z Jezusem?