loading

2022.07.31 – 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jakie znaczenie ma dla mnie Eucharystia rozumiana jako stół słowa Bożego oraz stół Ciała i Krwi Pańskiej?
  • Jakie pasje, marzenia, pragnienia lub też cierpienia, niepowodzenia, braki odbierają mi radość życia „tu i teraz”?
  • Każdy człowiek jest konfrontowany z bałwochwalczym stosunkiem do bogactw. Jak traktuję materialne zabezpieczenie mojego życia?
  • Co jest moim bogactwem, dzięki któremu czuję się bezpieczny?
jest