loading

2022.08.02 – Wtorek 18 tygodnia zwykłego

  • Jak reaguję na przykrości i cierpienia?
  • Jak często w trudnych sytuacjach ufam, że Bóg czuwa nade mną?
  • Jak głęboko jestem o tym przekonany?
  • Co naprawdę mnie ogranicza?