loading

2022.09.02 – Piątek 22 tygodnia zwykłego

  • Do jakich celów używam swych naturalnych zdolności i umiejętności?
  • Jak swoim życiem świadczę o Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu?
  • Jaką wartość ma dla mnie nauka Jezusa, zawarta w Ewangeliach?