loading

2022.09.05 – Poniedziałek 23 tygodnia zwykłego

  • Jak okazuję miłość Bogu, naszemu Ojcu w niebie?
  • Jak dziękuję Jezusowi za dokonane przez Niego dzieło zbawienia?
  • Co czynię, by niedziela była dniem radości i szczęścia dla mojej rodziny?
jest