loading

2022.09.13 – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

  • W jaki sposób wyrażam Bogu wdzięczność za własne powołanie życiowe?
  • Jak spełniam powierzone mi zadania w rodzinie, społeczeństwie i Kościele?
  • Co czynię, by pomóc ludziom doświadczającym cierpień lub trudności materialnych?
jest