loading

2022.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

  • W jaki sposób wynagradzam Matce Bożej cierpienia, które sprawiam swym postępowaniem niezgodnym z nauką Jej Syna?
  • Jak staram się włączyć w cierpienia Jezusa, ofiarowane za zbawienie świata?
  • Jak często rozważam tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa?