loading

2022.09.18 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak bardzo jestem przywiązany do swych dóbr materialnych?
  • Jak często zdarza mi się dzielić z innymi tym, co posiadam?
  • Co czynię, by w codziennych troskach i pracach nie zapomnieć o najważniejszym celu swego życia: osiągnięciu życia wiecznego?