loading

2022.09.25 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Jak często zdarza mi się wspierać finansowo ubogich?
  • Jak bardzo jestem przywiązany do posiadanych dóbr materialnych?
  • Kto lub co znajduje się na tronie mojego serca?