loading

2022.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

  • Z jaką ufnością modlę się do aniołów, których Bóg posyła, by nieśli mi pomoc?
  • Jak dziękuję Bogu za opiekę, którą otacza mnie za pośrednictwem swych aniołów?
  • W jaki sposób wynagradzam Bogu za dar zbawienia, którego udziela nam przez swego Syna, Jezusa Chrystusa?