loading

2022.09.30 – ŚW. HIERONIMA

  • Jak często czytam Pismo Święte w domu?
  • Z jaką uwagą słucham słowa Bożego, czytanego w czasie Mszy Świętej?
  • Jak traktuję różne uwagi, nagany lub upomnienia, kierowane pod moim adresem?