loading

2022.10.02 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Na ile w mojej codzienności zauważam Boże działanie, a na ile wydaje mi się, że Bóg jest daleki i obojętny?
  • Kiedy ostatnio w modlitwie prosiłem o dar mocnej i szczerej wiary?
  • W jakich wydarzeniach ostatnio Pan Bóg pokazał mi konkretnie swoją bliskość i troskę?
  • Co mogę zrobić w najbliższym tygodniu, aby inni, patrząc na mnie, widzieli chrześcijanina – świadka Chrystusa?