loading

2022.10.03 – Poniedziałek 27 tygodnia zwykłego

  • Jak się zachowuję, kiedy w mojej obecności ktoś krytykuje Pana Boga, Kościół, przesłanie Ewangelii?
  • Jakie myśli, zachowania i postawy towarzyszą mi wobec osób o innych poglądach niż moje, innej kulturze czy religii?
  • Na ile mam wewnętrzne przekonanie o Bożym miłosierdziu?  Jak pomaga mi to w codziennym byciu miłosiernym wobec innych?