loading

2022.10.17 – ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

  • Na ile i w jaki sposób dbam o to, żeby w moim sercu wciąż było miejsce dla Jezusa?
  • Czego w mojej modlitwie jest więcej: nieustannego skupienia się na sobie, przepraszając i prosząc, czy skierowania się ku Bogu w uwielbieniu i dziękczynieniu za Jego łaski?
  • W której z ostatnich sytuacji mojego życia Pan Bóg przywoływał mnie do porządku, żeby nie stawiać się na Jego miejscu?
  • Co się potem wydarzyło?
  • Czego mnie to nauczyło?