loading

2022.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DRUGA MSZA

  • Jak często polecam Chrystusowi moich bliskich zmarłych?
  • Na ile świadomie wypowiadam podczas niedzielnego wyznania wiary słowa: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”?
  • Jak często wykorzystuję okazje do zyskiwania odpustów, by w ten sposób przychodzić z pomocą cierpiącym w czyśćcu?
jest