loading

2022.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

  • Jak bardzo potrafię bezgranicznie we wszystkim zaufać Bogu?
  • Jaki użytek robię z podarowanego mi czasu oraz posiadanych zdolności i dóbr doczesnych?
  • W jaki sposób pomagam duszom pokutującym w czyśćcu?
jest