loading

2022.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

  • W jaki sposób podejmuję walkę z grzechami, którymi najczęściej zasmucam Boga?
  • Jak regularne życie sakramentalne prowadzę, tzn. jak często przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania i do Komunii św.?
  • Jaki jest mój stosunek do innych sakramentów: chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych, małżeństwa i kapłaństwa?
  • W czym wyraża się moja troska o moją parafialną świątynię?