loading

2022.11.15 – Wtorek 33 tygodnia zwykłego

  • Jak na co dzień wypełniam obowiązki życia chrześcijańskiego?
  • Jak często po spowiedzi pamiętam o obowiązku zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźnim za popełnione grzechy?
  • Czy nie jestem zbyt pochopny w ocenie bliźnich?
  • Jakiego uzdrowienia potrzebuję?
  • Co mnie zniewala i ogranicza?
jest