loading

2022.11.22 – ŚW. CECYLII

  • Czy nie gonię za coraz to nowymi przepowiedniami i wizjami mającymi zaspokoić ciekawość i dać odpowiedź na pytanie o datę końca świata? Jak często mi się to zdarza?
  • W jaki sposób przygotowuję się na czekający mnie po śmierci sąd?
  • Jak wygląda moja wierność danemu słowu czy złożonej obietnicy?